Ανασυρόμενα παράθρα

Ανασυρόμενα Χειροκίνητα Παράθυρα

Τα ανασυρόμενα χειροκίνητα παράθυρα είναι κατασκευασμένα από σίδηρο ή αλουμίνιο και μπορούν να φέρουν είτε μονό απλό κρύσταλλο είτε διπλό. Παρά το βάρος τους, σηκώνονται πολύ εύκολα καθώς για κάθε συγκεκριμένη κατασκευή, χρησιμοποιείτε και το αντίστοιχο αντίβαρο. Δεν αποτελεί τυποποιημένο προϊόν, οπότε κατασκευάζεται βάσει των διαστάσεων του πελάτη.

Περισσότερα