Κρύσταλλα πισίνας

Το κρύσταλλο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο στην αρχιτεκτονική των συγχρόνων πισινών. Εφαρμόζοντας τον ανοξείδωτο χάλυβα Inox σε συνδυασμό με το ανάλογο κρούσταλλο κάνουμε εφικτή κάθε αρχιτεκτονική μελέτη και pool design. Επίσης, παραδίδουμε ολοκληρωμένη μελέτη για την εγκατάσταση τους από το στάδιο του ξυλότυπου ακόμα.