Ανασυρόμενα Χειροκίνητα Παράθυρα

Τα ανασυρόμενα χειροκίνητα παράθυρα κατασκευάζονται συνήθως από σίδηρο ή αλουμίνιο και φέρουν είτε μονό απλό κρύσταλλο είτε διπλό. Η χρήση του σωστού αντίβαρου σε κάθε κατασκευή, επιτρέπει το εύκολο σήκωμα των ανασυρόμενων χειροκίνητων παραθύρων, παρά το βάρος τους. Πρόκειται για προϊόν που κατασκευάζεται εξ αρχής, βάσει των αναγκών του εκάστοτε πελάτη.